Vehemently Programing Neck - Great White Hope

Bra resultat

Jag håller på att snart sammanställa hela årets arbete och om siffrorna verkligen stämmer så har jag gjort det dubbla vad jag egentligen skulle göra enligt försäljningssiffrorna. Jag kommer att kontrollräkna igen, men om det stämmer så förstår jag även varför chefen vill att jag ska få utbildas till account på en utav de främsta skolorna. Jag antar att det i alla fall kommer att bli en rejäl lönehöjning. Mycket har varit tack vare de konferensresor som vi bokat i Västerås som bidragit till den positiva andan här tycker jag.